Day: 27 stycznia, 2022

Na czym polega cięcie laserowe?

W przemyśle coraz bardziej popularna staje się laserowa obróbka różnych materiałów. Wykorzystanie skupionej wiązki lasera pozwala uzyskać rezultaty, które dawniej były trudne do osiągnięcia lub nawet niemożliwe. Cięcie laserowe (więcej tutaj: https://ciecielaser.pl/) to bardzo duża precyzja i powtarzalność całego procesu. Praca może być wykonana szybko, nawet jeśli mamy do czynienia ze skomplikowanym kształtem. Maszyny są sterowane komputerowo i w krótkim czasie można wykonać obróbkę wielu przedmiotów.

Różne sposoby działania

Cięcie laserowe może przebiegać na kilka różnych sposobów. Materiał może zostać roztopiony, odparowany lub wypalony. Wiązka laserowa ma średnicę około 0,5 milimetra, a uzyskana szerokość cięcia może być niewiele większa. W urządzeniach stosowane są różne głowice tnące, między innymi lasery gazowe i rubinowe. Laser ma bardzo szerokie zastosowanie i można w ten sposób poddawać obróbce zarówno drewno, metal, jak i tworzywa takie jak ABS i PET.

Aby jednak cięcie laserowe było opłacalne, należy zwrócić uwagę na sposób wykorzystania materiału. Wycinanie kształtów nie powinno powodować powstawania dużej ilości niewykorzystanych skrawków. Ułatwia to duża precyzja cięcia oraz brak konieczności używania dużego nacisku na materiał. Należy pamiętać, że laser działa bezdotykowo.

Precyzja i koszty cięcia

Przygotowując projekt do cięcia laserowego, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim ilość potrzebnego materiału. Projekt jest wczytywany do wykrojnika laserowego, a następnie musi być wykonana kalibracja. Poprawia to dokładność cięcia, szczególnie jeśli wykorzystywane są różne materiały. Nowoczesne urządzenia optymalizują drogę cięcia tak, aby czas pracy był jak najkrótszy. Materiał nie ulega nadmiernemu nagrzewaniu, a więc nie zostanie uszkodzony, nawet jeśli kolejne linie będą przebiegać blisko siebie.

Krawędzie po cięciu laserem są gładkie. W ten sposób uzyskiwane są produkty gotowe do dalszego wykorzystywania. Cały proces można swobodnie automatyzować, a także korzystać z materiałów o różnej grubości i charakterystyce. Bardzo istotny jest także wysoki stopień powtarzalności, którego nie uzyskamy innymi metodami. Podczas pracy nie powstają duże ilości zanieczyszczeń i wykorzystywana jest ograniczona ilość energii.

Cięcie laserowe przy użyciu nowoczesnych urządzeń pozwala na bezpieczną i bardzo precyzyjną obróbkę materiałów. Zazwyczaj koszty uzależnione są od ilości powtórzeń oraz czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia. Maszyny używające wiązki laserowej są stosunkowo drogie, dlatego większość firm zamawia cięcie lub wynajmuje urządzenia. Niezależnie od sposobu wykorzystania, cięcie laserowe otwiera nowe możliwości produkcyjne w wielu branżach.